#Repost @maulidaaaan • • • • • • Kartini, Wulan April iki dadi seksi lelabuhanmu kang mi#Repost @maulidaaaan
• • • • • •
Kartini,
Wulan April iki dadi seksi
lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia
Habis Gelap Terbitlah Terang
dadi bukti masa perjuwangan
Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita
Kartini,
amarga jasamu
wanita eropa lan wanita pribumi
dadi duweni hak kang padha
duweni hak pikantuk pendidikan
wektu iku langit peteng mendhung nggameng
para wanita angles lemes tanpa daya
urip keranta-ranta kabotan pinjung
kagubel adat pingitan
tan ana keliping lintang pepadhang
amung thathit sacleretan
jalaran KARTINI katimbalan gusti

KARTINI darbe tekad utama
miyak grumbul pepetenging wanita
klawan panggayuh suci
ngudi kamardikaning pawestri
.
.
.
Saya Maulida Nurina Hidayah Saputri, perwakilan dari kelas XI Teknik Mekatronika 1🙏
@skansanesia_bawang
@smkn1bawang
@osis.smkn1bawang
#kartini’sDayOnSocialMedia2020
#ayopodhogeguritan
#skansalestarikanbudayaSource link

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *