HOW TO CONNECT PLC MITSUBISHI WITH HMI DIGITAL PRO-FACE IN SIMULATION

HOW TO CONNECT PLC MITSUBISHI WITH HMI DIGITAL PRO-FACE IN SIMULATION

Video này hướng dẫn cụ thể cách kết nối giữa PLC Mitsubishi với màn hình Digital (pro-face) của Schneider trong mô phỏng (simulation).
HOW TO CONNECT PLC MITSUBISHI WITH HMI DIGITAL PRO-FACE IN SIMULATIONHOW TO CONNECT PLC MITSUBISHI WITH HMI DIGITAL PRO-FACE IN SIMULATION

8 Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *