Kết hợp PLC và xử lý ảnh bật công tắc hành trình thì chụp ảnh và xử lý

Kết hợp PLC và xử lý ảnh bật công tắc hành trình thì chụp ảnh và xử lý

ứng dụng xử lý ảnh vào nhà máy công nghiệp kết hợp PLC và SCADA, sử dụng camera IP.
mail: vylvute@gmail.com
Kết hợp PLC và xử lý ảnh bật công tắc hành trình thì chụp ảnh và xử lýKết hợp PLC và xử lý ảnh bật công tắc hành trình thì chụp ảnh và xử lý

One Comment

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *